مارس 2018

اینجا هستید: صفحه اصلی / مارس 2018

چگونگی نگهداری فضای سبز آپارتمانی

Categories:
10/03/2018

این یک مقاله تست است سایت در حال بروزرسانی است. مقالهاین یک مقاله تست است سایت در حال بروزرسانی است. مقاله تست سوم برای تست بخش مقالات سایت. تست سوم برای تست بخش مقالات سایت. این یک مقاین یک مقاله تست است سایت در حال بروزرسانی است. مقاله تست سوم برای تست بخش مقالات سایت. اله تست است سایت در حال بروزرسانی است. مقاله تست سوم برای تست بخش مقالات سایت. این یک مقاله تست است سایت در حال بروزرسانی است. مقاله تست سوم برای... ادامه مطلب

گیاه گازانیا

Categories:
10/03/2018

Gazania splendens زادگاه  گازانیا آفریقا جنوبی است. گیاهی چند ساله و بسیار مقاوم به شرایط نامساعد محیطی است ارتفاع بوته به حدود ۳۰ – ۲۰ سانتی متر می رسد . فصل گلدهی آن در شرایط تهران  فروردین ماه شروع شده و تا اواخر پائیز ادامه دارد .این گل زیبا به مکان آفتابی نیاز دارد و خاکهای نسبتاً سبک وغنی و حاوی فسفر را ترجیح می دهد .  شما می توانید در اکثر فصل های سال این گیاه را از گلفروشی ها تهیه فرمائید.   مقاومت نسبی به شوری... ادامه مطلب

نوشته ی تست دوم برای تست مقالات

Categories:
08/03/2018

این یک متن تست است برای تست بخش مقلات سایت بیونیکا. این سایت در حال بروزرسانی و اپدیت میباشد. ممکن است محتوا تغییر کند و یا ناقص باشد. این یک تست است لطفا بعدا از سایت بازدید نمایید. این یک متن تست است باین یک متن تست است برای تست بخش مقلات سایت بیونیکا. این سایت در حال بروزرسانی و اپدیت میباشد. ممکن است محتوا تغییر کند و یا ناقص باشد. این یک تست است لطفا بعدا از سایت بازدید نمایید. رای تست بخش مقلات سایت بیونیکا. این... ادامه مطلب

این یک مقاله تست است

Categories:
08/03/2018

این یک متن برای مقاله تست است. سایت در حال به روز رسانی میباشد لطفا مجددا از آن بازدید نمایید. این یک متن تست است برای تست بخش مقالات سایت. لطفا بعدا از این بخش بازدید نمایید. بیونیکا ... ادامه مطلب